Familiegeschiedenissen | Publicaties van Henry Wagensveld

Over de website: Op deze website publiceer ik de resultaten van een aantal kleinere genealogische (deel)onderzoeken die ik in de loop der jaren heb uitgevoerd. Naast het onderzoek naar de families (van) Wagensveld heb ik bijvoorbeeld ook in bredere zin onderzoek verricht naar mijn voorouders door mijn kwartierstaat uit te werken. Dit heeft geresulteerd in de kwartierstaten en stamreeksen van mijn grootouders, maar ook in de genealogieën van Rijck Otten (†1766) en van Berend Hendriksen Bospoort (1754-1813) (beiden voorvaders in het 4e kwartier van mijn kwartierstaat). Ook de resultaten van onderzoek naar een aantal (al dan niet verwante) individuele personen, gezinnenstamreeksen en kwartierstaten hebben een plek gekregen op deze website.

Over de auteur: Mijn naam is Henry Wagensveld (1984). Ergens in het najaar van 2001 heb ik voor het eerst het gemeentearchief in mijn toenmalige woonplaats Ede bezocht. De aanleiding van het bezoek was een schoolopdracht. In het archief raakte ik al snel in gesprek en niet veel later lag er een klapper (het gereconstrueerde bevolkingsregister van de gemeente Ede) voor me met familiegegevens van mijn grootvader Hendrik Wagensveld (1911-1984). Wat ik nog veel interessanter vond, was dat die er ook een persoonskaart van mijn overgrootvader Willem Wagensveld (1869-1917) was.

00002177

Mijn interesse was gewekt. Zeker omdat ik nu misschien meer te weten kon komen over mijn overgrootvader Willem. Er was mij niemand bekend die hem nog persoonlijk gekend had. Niet lang na het bewuste archiefbezoek in Ede zat ik dan ook in de trein naar Amersfoort voor mijn eerste trip in het kader van mijn stamboomonderzoek naar de familie Wagensveld. Laatst vond ik de treinkaartjes terug die ik altijd nog heb bewaard. Het was in november 2001. In het archief in Amersfoort kon ik al snel veel verder terug komen in de familiegeschiedenis. Deze trip naar Amersfoort bleek niet de laatste en werd gevolgd door vele bezoeken aan archieven in het hele land.

In december 2015 heb ik mijn boek uitgegeven met de titel “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld”. Dat onderzoek is in de jaren behoorlijk veel breder geworden dan dat ik in eerste instantie had bedacht. Het resultaat is een boek met ruim 500 pagina’s gevuld met de geschiedenissen van de families (van) Wagensveld.

cjuhliexeaa3kyk

Copyright © 2001-2019 H. (Henry) Wagensveld G:zn., Kampen.

copyright, privacy & disclaimer


Advertenties